Be šios – savanoriškos veiklos, kiekvienas mūsų turime savo šeimas bei darbus, tačiau nesame abejingi globos namuose gyvenančių vaikų likimui. Norime, kad kuo daugiau mūsų tautiečių tokiems vaikams aukotų ne tik pinigus, bet skirtų ir dalelę savo laiko ar net atvertų savo namų duris. Tikime, jog bendravimas ir asmeninis ryšys su globos namų auklėtiniais yra efektyvi priemonė, mažinanti ne tik socialinėje atskirtyje gyvenančių žmonių, bet ir globos namų skaičių Lietuvoje.

Šiuo metu mūsų veikla apima laisvalaikio ir popamokinės veiklos organizavimą globos namuose augantiems vaikams.

Svajojame, kad visi Lietuvos vaikai, taip pat ir netekę biologinių tėvų globos ar augantys socialinės rizikos aplinkoje, būtų laimingi, todėl siekiame:

– skatinti vaikų globą bei įvaikinimą,

– skatinti savanorystę,

– plėsti savo veiklą globos įstaigų auklėtinių popamokinio užimtumo bei profesinio orientavimo, išeinančių vaikų (sukakus 18 m.) integracijos visuomenėje srityse.