Globa (rūpyba) – tai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.

Jei apsisprendėte globoti vaiką Jūs turite kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių, kurio darbuotojai suteiks daugiau informacijos apie tai ir padės pradėti globos procedūras.

Bendrasis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos telefonas informacijai 8 (5) 231 0928 , elektroninio pašto adresas administratorius@vaikoteises.lt